ENGLISH VERSION
TRADEMARKPATENTVZORY
ONLINE SEARCH
INFO
QUICK SEARCH
REGISTRUJ
   Dotazy a připomínky:
    bohemia@patent.cz
 
CONECTED VIA GTS
OCHRANNÉ ZNÁMKY ] [ KONTAKT ] [ CENÍK ] [ www.PATENT.cz ]

Ceník

Cena za přihlášení ochranné známky přes Internet za pomoci
našeho registrátora:

Zastupování a správní poplatky do 3 známkových tříd 17.000 CZK
každá známková třída nad tři + 500 Kč

Výše uvedená cena je bez 20% DPH a zahrnuje:
  • správní přihlašovací poplatek
  • odborné a věcné zpracování přihlášky, tak aby byla v souladu se zákonem stanovenými požadavky
  • známkové rešerše v národní databázi ochranných známek, v mezinárodní databázi ochranných známek a v databázi ochranných známek Společenství, přičemž jsou posuzovány nejen shodné ale i foneticky a vizuálně zaměnitelně podobné ochranné známky
  • sestavení seznamu výrobků a služeb dle mezinárodního třídění a v souladu s Vašimi podnikatelskými aktivitami, tj. aby ochranná známka skutečně chránila to, co je předmětem Vaší činnosti a Vašich zájmů
  • zastupování v průběhu celého zápisného řízení

Další související možné budoucí výdaje včetně správních poplatků:
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH
obnova ochranné známky včetně poplatku 9.000,- CZK
zápis změny jména nebo adresy 1.500,- CZK

převod ochranné známky na jiného přihlašovatele
a) včetně smlouvy a poplatku 5.600,- CZK
b) s vlastní smlouvou včetně poplatku 3.100,- CZK
sledování 1 ochranné známky na rok 3.300,- CZK


OCHRANNÉ ZNÁMKY ] [ KONTAKT ] [ CENÍK ] [ www.PATENT.cz ]